ข่าวสารและข้อมูล

วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ #๕ธันวาคม #ออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ #เกษียณอายุ #บำนาญ #ออมเงิน

เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2565