ข่าวสารและข้อมูล

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง สมัครและส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ในงาน “Thailand Smart Money 2022 ” ณ ชั้น 5 BCC Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธ.ค. 65 ที่บูธ กอช. (บูธF2)

เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2565

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง สมัครและส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ในงาน “Thailand Smart  Money 2022 ” ณ  ชั้น 5 BCC Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธ.ค. 65 ที่บูธ กอช. (บูธF2)

โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บูธ กอช. (F2) ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตยามเกษียณ ท่านสามารถออมเงินกับ กอช. ได้ตั้งแต่วัยเรียน อายุ 15 ปี จนถึงอายุ 60 ปี เริ่มออมเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี รัฐสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก โดยช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง รวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท ช่วงอายุมากกว่า 30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง รวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท ช่วงอายุมากกว่า 50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง รวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

ภายในงาน กอช. ยังจัดโปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่หรือส่งเงินสะสมกับ กอช. เริ่มต้นเพียงจำนวน 100 บาท ขึ้นไป ได้รับของสมนาคุณจาก กอช. แล้วพบกันนะครับ!!

#thailandsmartmoney #Bangkok #thailand #money #กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เงินออม #ลงทุนเงินออม #บริหารจัดการการเงิน #วางแผนการออม #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2565