ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเหนือร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่ 16 ธันวาคม 2565

กอช. ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเหนือร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ พบกับ กอช. ได้ที่บูธ P4 

ภายในงานพบกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ทรัพย์สินรอการขาย ตลอดจนแคมเปญสินเชื่อและเงินฝาก ของทั้ง 8 สถาบันการเงินของรัฐ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ของทั้ง 17 หน่วยงานรอให้คำปรึกษาและวางแผนแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกต้องด้วย

ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมฯ ได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/ หรือหากท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนแก้ไขหนี้ออนไลน์ได้ที่  https/://bit.ly/3Txh9A0 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ 
#มหกรรมแก้หนี้
#มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน
#ออมเงิน #นักเรียน #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #วันออมแห่งชาติ #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ #มหกรรมแก้หนี้

เผยแพร่ 16 ธันวาคม 2565