ข่าวสารและข้อมูล

กอช. มุ่งสร้างบำนาญให้ประชาชนอาชีพอิสระทุกจังหวัดมีเงินออมยามเกษียณ

เผยแพร่ 5 มีนาคม 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีการประชุมมอบนโยบายบทบาทกองทุนการออมแห่งชาติ ในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน ประจำปี 2566 โดยมี นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ รวมถึงนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กอช. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการ และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ 5 มีนาคม 2566