ข่าวสารและข้อมูล

“กอช.” ผนึก “กรุงไทย” เพิ่มช่องทางรับชำระเงินผ่าน “เป๋าตัง” ส่งเสริมการออมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

เผยแพร่ 5 มีนาคม 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี แถลงข่าว “กอช.” จับมือ “ธนาคารกรุงไทย” เปิดรับชำระเงินของสมาชิก กอช. บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการจ่ายเงินสะสม ส่งเสริมการออมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

เผยแพร่ 5 มีนาคม 2566