ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ขอแจ้งยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์

เผยแพร่ 10 มีนาคม 2566

กอช. ขอแจ้งยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสมาชิก และประชาชนผู้สนใจ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ยกเว้น ข้อมูลที่สมาชิกขอผ่านช่องทางของ กอช.)

เผยแพร่ 10 มีนาคม 2566