ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ร่วมกับ ตลท. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ หลักสูตร สุขใจวัยเกษียณ วางแผนการเงินกับ กอช.

เผยแพร่ 30 มีนาคม 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  กล่าวเปิด กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์สมาชิก กอช. รวมถึงการอบรม หลักสูตร “สุขใจวัยเกษียณ วางแผนการเงินกับ กอช.” โดยมี นางพรรณวดี  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ให้เกิดการตระหนักถึงการวางแผนการเงินที่ดี ซึ่งผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เป็นสมาชิก กอช. และผู้แทนสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ณ ห้องประชุม 601 – 602 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เผยแพร่ 30 มีนาคม 2566