ข่าวสารและข้อมูล

ต่อโปรโมชันแล้ว !! “ออม...กันลืม”

เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2566

สิทธิพิเศษสุดสำหรับสมาชิก กอช. ที่สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน

(Direct Debit) 500 บาทขึ้นไป

รับทันที เสื้อยืด รัก กอช.

ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566

จำนวน 100nท่านแรกเท่านั้น !!

สมัครใช้บริการได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @nsf.th และสายด่วนเงินออม 02-049-9000

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด

- สำหรับการจัดส่งของจะจัดส่งให้ในเดือนมิถุนายน 2566

เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2566