ข่าวสารและข้อมูล

กองทุนการออมแห่งชาติ กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการออมกับ กอช. ภายใต้การกำกับดูแลสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 กองทุนการออมแห่งชาติ กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการออมกับ กอช. ภายใต้การกำกับดูแลสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยมี นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่เทศบาลมีเงินบำนาญใช้ถ้วนหน้าหลังอายุ 60 ปี ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2566