ข่าวสารและข้อมูล

สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เ

เผยแพร่ 10 สิงหาคม 2566

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 
ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store

เผยแพร่ 10 สิงหาคม 2566