ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ร่วมกับ บสย. และมูลนิธิ ณภาฯ เปิดโครงการ "สร้างชีวิตใหม่" มอบโอกาสผู้ต้องขัง สร้างงาน สร้างอาชีพ และการออม

เผยแพร่ 29 พฤษภาคม 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างชีวิตใหม่” ปีที่ 5 ประจำปี 2567 เพื่อผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษที่เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มงานอาชีพต่างๆ และรับฟังบรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมทางการเงิน สร้างงาน สร้างอาชีพ และการออม ณ เรือนจำชั่วคราวโคกก่อง เรือนจำกลางอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม คณะกรรมการ กอช. และประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการออมและสมาชิก ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ร่วมมอบสมุดเงินออม กอช. ให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี เพื่อมอบแก่ผู้ต้องขัง ที่สมัครสมาชิกใหม่ภายในเรือนจำต่อไป

เผยแพร่ 29 พฤษภาคม 2567